Kurz Reflexná masáž chodidiel

Reflexná terapia je jednou z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny, vychádza priamo z poznatkov čínskej medicíny, ktorá predpokladá, že základom udržania stáleho zdravia je neustále prúdenie životnej energie ľudským telom. Ak dôjde k zaneseniu energetickej dráhy, vzniká ochorenie alebo oslabenie tej časti tela, ktorá je nedostatočne zásobená energiou. Je to pomoc pri posilnení nášho zdravia, ktorú máme na dosah. Nohy a  chodidlá sú prevažnú časť dňa zakryté, a preto sa vyznačujú vyššou citlivosťou na  dotyk, podnety a  tlak zvonka. Reflexná masáž využíva preto tlak a  masáž reflexných zón (bodov a  plôšok) hlavne na chodidle. Chodidlo je v tejto terapii vnímané ako mapa ľudského tela, z  ktorej možno „vyčítať“ veľa zaujímavých informácií, s ktorými vieme následne pracovať a využívať ich v náš prospech. Priamym pôsobením na možno vnútorne uvoľniť a  odstrániť bloky, harmonizovať systémy, priaznivo ovplyvniť fyzický aj psychický stav, pomôcť pri zdravotných problémoch, zraneniach alebo strese.
Reflexná masáž – diagnostická je určená na zistenie citlivosti reflexných plôch, a tým informuje o  príčinách zdravotného problému a celkového stavu klienta. Pomáha odstraňovať zistené bloky reflexných dráh, a  tým zlepšuje činnosť jednotlivých orgánov.

  • Rozsah kurzu je 2 popoludnia
  • Vyučovanie trvá 16:00 – 21:00
  • Kurz sa skladá z krátkej teoretickej a nosnej praktickej časti
  • Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobom reflexnej masáže
  • Získate praktické skúsenosti v práci 
  • Získate certifikát o absolvovaní kurzu

 

Termín konania   :               22.2 – 25.2.2021

Čas konania :                       16:00 – 21:00, s prestávkou na občerstvenie

Požiadavky na uchádzača :                 podmienkou účasti na kurze je dobrý zdravotný stav

                                                                vek nad 18 rokov

                                                         Poplatok uhraďte poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu. SK82 8330 0000 0020 0176 3949 VS 122020. Ak účastník nenastúpi alebo preruší kurz poplatok sa nevracia.

Doporučujeme vhodné, voľné pohodlné oblečenie , prezúvky, vhodné spodné prádlo, alebo plavky na praktickú časť, uterák.

prihlásiť sa