Kurz Wellness pracovník – masérske služby


V súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a  zmenách a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhláškou 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR od 1.1.2019 vzniká nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby. Táto Vás oprávňuje po uvedenom dátume podnikať v obore masérske služby formou živnosti, s.r.o. , alebo inou formou

Obsah je daný na 320 hodím teoretickej a praktickej výuky. Absolventi získajú prehľad z anatómie, prvej pomoci, BOZP, teórie masáže, techniky a postupy jednotlivých druhoch masáži a aj v oblasti regenerácie.

.

Lektormi sú skúsení odborníci a maséri s dlhodobou lektorskou a praktickou výukou

 

PRIHLásiť sa