Seminár pre masérov


V súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a  zmenách a doplení niektorých zákonov ako aj vyhláškou 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR od 1.1.2021 vzniká nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby. Táto Vás oprávňuje po uvedenom dátume podnikať v obore masérske služby formou živnosti, s.r.o. , alebo inou formou

Ak teda pracujete ako masér 5 a viac rokov  po dátume 1.1.2021 chcete pokračovať v tejto práci, môžete sa prihlásiť na skúšku , ktorú organizuje Ministerstvo školstva SR 

Aby sme Vám pomohli úspešne absolvovať túto skúšku pripravili sme pre Vás 2, alebo 4 dňový seminár.

Na dvojdňovom seminári prejdeme okruhy, ktoré je potrebné zopakovať si, a obnovíme vedomosti a informácie pre úspešné zvládnutie otázok na skúške.  Na rozšírenom štvordňovom seminári si okrem toho zopakujeme a precvičíme masérske techniky.

 

PRIHLásiť sa