Get Adobe Flash player

aktuálne kurzy

Tejpovanie s prvkami lymfotejpu
Termín: podľa záujmu

Čas:   16.00-21.00

Reflexná masáž chodidiel
Termín: podľa záujmu
Čas: 16.00-21.00

Základná a športová masáž
Termín: 12.10.-13.10. a 21.10.-23.10.2020 prebieha
Čas: 16.00-21.00

Manuálna lymfodrenáž
Termín:
25.10.-28.10.2020
Čas: 8.00-17.00/ 16.00-21.00

Korekcia pohybového aparátu
Termín: podľa záujmu
Čas:
16.00-21.00

Srečingová masáž
Termín:  podľa záujmu
Čas: 8.00-18.00

Bankovanie
Termín:  24.10.2020
Čas: 8.00-17.00

Mäkké techniky II.
Termín: podľa záujmu
Čas: 16.00-21.00

Zmrznuté rameno
Termín:
podľa záujmu
Čas: 16.00-21.00

Mäkké techniky I.
Termín: 2.12.-3.12.2020
Čas: 16.00-21.00

Nezaradené

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom web stránky

https://www.skomas.sk/  (ďalej len „web”) je:

PaedDr. Dušan Vavrovič -ŠKOMAS

ROTUNDA

Martinčekova 17

Bratislava

Tel: 0905 427 454

e-mail : skomas@skomas.sk

IČO: 51789086

DIČ: 2120791772

Niektoré služby si vyžadujú základné informácie, aby sme vám mohli poskytnúť, čo najkvalitnejšie služby. Niektoré základné informácie majú povahu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmene a doplnení zákonom č. 84/2014 Z. z.

 Pre účely používania webu je potrebné zaregistrovať sa.

  1. Chránime vaše osobné údaje

Prenos údajov je zabezpečený šifrovaním, údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, všetci naši pracovníci, ktorí prídu s údajmi do styku, boli náležite poučení o korektnom zaobchádzaní s nimi, vaše osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme tretím stranám. (jedine v prípadoch taxatívne určených zákonom – orgány štátnej správy pre účely vyšetrovania a vykonávania kontroly).

  1. Rozsah spracovávaných údajov

Pri objednaní služby e-mailom a cez SMS je potrebné, aby ste nám poskytli nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko
  • vaša e-mailová adresa
  • telefónne číslo

Tieto údaje sú uchovávané v elektronickej podobe. V prípade, že si po ukončení spolupráce želáte vymazať vaše údaje, požiadajte nás o to e-mailom alebo písomne. Vaše údaje budú nezvratne vymazané.

Odoslaním elektronickej objednávky klient (dotknutá osoba) vstupuje do obchodného vzťahu s prevádzkovateľom a udeľuje mu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

  1. Práva a povinnosti dotknutej osoby (klienta)

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne v internetovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,

informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje,

odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú bezodkladne po doručení vymazané.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, poštou, e-mailom alebo na adrese

PaedDr. Dušan Vavrovič -ŠKOMAS, ROTUNDA, Martinčekova 17, Bratislava

písomne, elektronicky alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná do 30 dní od ich prijatia.

  1. Bezpečnosť platobných operácií

Pri objednávke cez SMS a pri bankovom prevode nezadávajte žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky platby sú realizované podľa vašich preferencií –  vkladom na účet, alebo bezhotovostne internetovým bankovníctvom.

Pri platbe prostredníctvom internetového bankovníctva a kartou neprichádzame do styku s vašimi platobnými údajmi, ktoré však spracováva banka prostredníctvom zabezpečených stránok banky.

GDPR

[radio radio-313 default:1 “Zobrazenie údajov” “Zmazanie údajov”]

[checkbox* checkbox-614 exclusive “Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.”]

[submit “Odošli”]
1
Škomas
<skomas@skomas.sk>
vla.bosansky@gmail.com
Od: ŠKOMAS “GDPR – Žiadosť o odstránenie osobných údajov”

Žiadam o < [radio-313] > z emailovej adresy < [your-email] >

Tento e-mail bol odoslaný pomocou formulára zo stránky Škomas (https://www.skomas.sk)

Škomas “[your-subject]”
Škomas <skomas@skomas.sk>
[your-email]
Telo správy:
[your-message]


Tento e-mail bol odoslaný pomocou kontaktného formulára na stránke Škomas (https://www.skomas.sk)
Reply-To: skomas@skomas.sk

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.
Pri pokuse odoslať správu nastala chyba. Prosím skúste to znovu.
Jedno alebo viac polí obsahuje chybu. Prosím skontrolujte a skúste znovu.
Pri pokuse odoslať správu nastala chyba. Prosím skúste to znovu.
Pred odoslaním správy musíte súhlasiť s podmienkami.
Pole je povinné.
Pole je príliš dlhé.
Pole je príliš krátke.
Formát dátumu je nesprávny.
Zvolený dátum je pred najskorším povoleným.
Zvolený dátum je po najneskoršom povolenom.
Pri nahrávaní súboru nastala neznáma chyba.
Nie je možné nahrať súbor tohto typu.
Súbor je príliš veľký.
Počas nahrávania súboru nastala chyba.
Formát čísla je neplatný.
Číslo je menšie ako povolené minimum.
Číslo je väčšie ako maximálne povolené.
Odpoveď na otázku je nesprávna.
Vami vložený kód je nesprávny.
Zadaná emailová adresa je neplatná.
URL adresa je neplatná.
Telefónne číslo je neplatné.

Meniny

Meniny na web

Počasie

iMeteo.sk

Práve nás číta…

užívateľia: 1 robot -